Latinske pravne izreke II

Posted Posted in Advokatura

Alteri stipulari nemo potest. (Niko ne može svojom izjave volje obavezati drugog.) Contractus contrahentibus lex esto. (Ugovor neka bude stranama zakon.) Dicat testator et erit lex. (Što odredi ostavilac postaće zakon.) Dies […]

Latinske pravne izreke

Posted Posted in Advokatura

Actori incumbit probatio. (Teret dokazivanja je na tužitelju.) Accessorium sequitur principale. (Pripadak prati glavnu stvar.) Audiatur et altera pars. (Neka se sasluša i druga strana.) Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere. […]

Pravila dobrog govora za advokate

Posted Posted in Advokatura

Možete biti oštri prema protivniku, ali se nemojte podsmijavati nečemu čime ga je priroda kaznila, jer je to nečovječno, a neće vam pribaviti naklonost slušalaca. Ni po koju cijenu ne […]