Advokatura

Latinske pravne izreke II

Posted
 1. Alteri stipulari nemo potest. (Niko ne može svojom izjave volje obavezati drugog.)
 2. Contractus contrahentibus lex esto. (Ugovor neka bude stranama zakon.)
 3. Dicat testator et erit lex. (Što odredi ostavilac postaće zakon.)
 4. Dies interpelat pro homine. (Rok opominje umjesto čovjeka.)
 5. Forma legalis, forma essentialis. (Zakonska forma, bitna forma. Ako se ne zadovolji forma koju zakon zahtjeva, nema pravnog posla.)
 6. Fraus omnia corrumpit. (Prevara sve potkopava. Poslovi sklopljeni pod dejstvom prevare rušljivi su.)
 7. Genera non perunt. (Stvari određene po rodu ne propadaju.)
 8. Hereditas viventis non datur. (Živ čovjek ne može biti naslijeđen.)
 9. Quod nullum est, nullum producit efectum. (Što je ništavo, ne proizvodi nikakvo dejstvo.)
 10. Nulla poena sine lege. (Nema kazne bez zakona.)
 11. Qui suo iure utitur, neminen laedit. (Ko koristi svoje pravo, nikome ne nanosi štetu.)
 12. Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per se ipsum. (Što neko radi preko drugog, isto je kao da sam radi.)
 13. Obligatio est aliquid dandum vel faciendum vel praestandum. (Obligacija se sastoji u obavezi da se nešto da, učini ili izvrši.)
 14. Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum. (Volja ostavioca je promjenljiva do zadnjeg časa života.)
 15. Hereditas pro parte adiri nequit. (Naslijeđe se ne može djelimično prihvatiti. Nasljednik može ili u cjelini prihvatiti ili u cjelini odbiti naslijeđe na koje je pozvan.)