Advokatura

Latinske pravne izreke

Posted
 1. Actori incumbit probatio. (Teret dokazivanja je na tužitelju.)
 2. Accessorium sequitur principale. (Pripadak prati glavnu stvar.)
 3. Audiatur et altera pars. (Neka se sasluša i druga strana.)
 4. Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere. (Pošteno živjeti, drugoga ne povrijediti, svakome dati što mu pripada.)
 5. Ius est ars boni et equi. (Pravo je umijeće  dobrog i pravednog.)
 6. Iusticia est constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi. (Pravda je stalna i trajna volja svakome dati pravo koje mu pripada.)
 7. Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de eius commodis agitur. (Zametak se smatra već rođenim ukoliko se radi o njegovim interesima.)
 8. Ne bis in idem. (Ne dvaput o istom.)
 9. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. (Nitko ne može na drugoga prenijeti više prava nego što sam ima.)
 10. Non omne quod licet honestum est. (Nije pošteno sve ono što je po pravu dozvoljeno.)
 11. Prior tempore potior iure. (Raniji u vremenu – jači u pravu.)
 12. Qui tacet consentire videtur. (Tko šuti smatra se da pristaje.)
 13. Res iudicata pro veritate accipitur (habetur). (Presuđena stvar se prihvaća (uzima) kao istinita.)
 14. Superficies solo cedit. (Građevina slijedi pravnu sudbinu zemljišta.)
 15. Uti lingua nuncupassit, ita ius esto. (Onako kako se riječima izrekne, tako neka bude pravo.)