O nama

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advokat Fatima Omerović je rođena 1955 godine u Višegradu. Osnovnu školu i srednju Gimnaziju ''Ivo Andrić'' je završila u Višegradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pravosudni i advokatski ispit je položila u Sarajevu. Karijeru je započela kao referent za pravne poslove u Opštini Zvornik, te potom nastavila raditi u Privrednoj banci Sarajevo. Od 1997 godine je radila na pravnim poslovima u Ministarstvu odbrane Federacije BiH a od 2002 godine kao stručni saradnik sudije za prekršaje u Općinskom sudu u Kalesiji. Od 2007 godine se bavi advokaturom. Upisana je u imenik advokata Advokatske komore Federacije BiH 2007 godine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advokat Ibrahim Omerović je rođen 1954 godine u Zvorniku. Osnovnu školu i srednju Gimnaziju je završio u Zvorniku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pravosudni i advokatski ispit je položio u Sarajevu. Prvi radni angažman je dobio u Imovinsko-pravnoj službi Opštine Zvornik, da bi 1988 godine postao sudija Osnovnog suda u Zvorniku i obavljao sudijski poziv sve do 1992 godine. Nakon toga, jedan kratki period je radio kao sudija Kantonalnog suda u Tuzli, da bi 1997 godine bio izabran za predsjednika Općinskog suda u Kalesiji i obavljao taj posao sve do 2012 godine. Od 2012 godine je radio kao sudija Općinskog suda u Kalesiji a zatim se od 2013 godine počinje baviti advokaturom. Upisan je u imenik advokata Advokatske komore Federacije BiH 2013 godine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advokat Ensar Omerović je rođen 1981 godine u Zvorniku. Osnovnu školu je završio u Njemačkoj, a srednju Gimnaziju ''Meša Selimović'' u Tuzli. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pravosudni i advokatski ispit je položio 2017 godine u Sarajevu. Od 2007 godine je zaposlen u ''Advokatskoj kancelariji Omerović'' kao advokatski praktikant, zatim kao advokatski pripravnik a od 2017 godine radi kao samostalan advokat. U imenik advokata Advokatske komore Federacije BiH upisan je 2017 godine. Tečno govori njemački i vrlo dobro engleski jezik.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advokatski pripravnik Haris Omerović je rođen 1988 godine u Zvorniku. Završio je Behram-begovu Medresu u Tuzli, a potom diplomirao na Fakultetu pravnih nauka - Sveučilište/Univerzitet Vitez. Poslije srednje škole bavio se privatnim biznisom, da bi karijeru u pravosuđu započeo kao advokatski praktikant u ''Advokatskoj kancelariji Omerović'' a zatim nastavio kao advokatski pripravnik od 2017 godine. U imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Federacije BiH upisan je 2017 godine. Tečno govori njemački i vrlo dobro engleski jezik.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------