Advokatura

Pravila dobrog govora za advokate

Posted

Možete biti oštri prema protivniku, ali se nemojte podsmijavati nečemu čime ga je priroda kaznila, jer je to nečovječno, a neće vam pribaviti naklonost slušalaca.

Ni po koju cijenu ne treba upotrebljavati prostačke riječi i gestove.

Nemojte se razmetati dosjetkama, već ih odmjereno koristite.

Neprikladna je šala u nekoj parnici punoj užasa.

Vodite računa i o ličnosti sudije – ima ih koji su toliko dostojanstveni da ne trpe smijeh.

Izbjegavajte, takođe, izjave koje mogu uvrijediti širi krug lica: čitavu klasu, stalež, profesiju, narod.

Treba voditi računa o svom dostojanstvu i uglađenosti.

Da bi se djelovalo na emocije treba ispoljiti i glumačko umijeće, s tim da je osjećanje iskreno doživljeno.

Marko Fabije Kvintilian, rimski pisac i učitelj govorništva, oko 80-te g.n.e